(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Minh có khoản vay 10 triệu đồng tại công ty tài chính, tuy nhiên còn tháng cuối hợp đồng ông đóng trễ, thành nợ nhóm 2. Ông tất toán hợp đồng ngày 5/9/2019 và ngân hàng cũng thông báo hợp đồng tất toán thành công.

Ông Minh hỏi, ngân hàng có tự động thông báo trên CIC là hợp đồng của ông đã tất toán để ông không còn nợ nhóm 2 không, hay ông phải liên hệ ngân hàng để nhờ thông báo lên Ngân hàng Nhà nước?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Do không thu thập được thông tin định danh khách hàng để tra cứu dữ liệu cụ thể, nên CIC hướng dẫn khách hàng theo quy định chung như sau:

Thời hạn báo cáo thông tin tín dụng của các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN, trong đó thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay tại công ty tài chính được báo cáo về CIC định kỳ 1 tháng/lần, chậm nhất sau 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

Như vậy, trường hợp khách hàng Nguyễn Minh đã tất toán khoản nợ tại công ty tài chính vào ngày 5/9/2019, đến nay dữ liệu tất toán khoản nợ đã được CIC cập nhật thông tin.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Khoản vay , tất toán , nợ nhóm 2 , ngân hàng , tín dụng