(Chinhphu.vn) – Bố đẻ của bà Lưu Thị Thắm sinh năm 1948, đã tham gia kháng chiến, đang hưởng chế độ hưu, trong đó có BHYT, nhưng từ trước tới nay thẻ BHYT của bố bà ghi năm sinh là 1947, trong khi năm sinh ở Chứng minh nhân dân (CMND) là 1948.

Vì sự sai lệch năm sinh nên khi nhập viện, thẻ BHYT của bố bà Thắm không sử dụng được. Gia đình bà đã làm đơn có sự xác nhận của địa phương về năm sinh chính xác của bố bà và làm đơn gửi BHXH của huyện nhưng không được giải quyết. Vậy, trường hợp của bố bà cần làm những thủ tục gì?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời bà Thắm như sau:

Theo quy định tại điểm 2, mục III Thông tư số 09/LĐTBXH-TT ngày 26/4/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp và ghi sổ BHXH, thì ngày sinh ghi trên sổ BHXH ghi đúng lý lịch, trường hợp không có lý lịch gốc thì ghi theo CMND (của người lao động).

Đồng thời, theo quy định tại khoản 2, Điều 5 và khoản 4, Điều 45 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ có quy định ngày sinh phải phù hợp với giấy khai sinh. Trường hợp ngày sinh của người đó không đồng nhất thì đăng ký khai sinh theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên.

Như vậy, ngày sinh khi giải quyết chế độ hưu trí và cấp thẻ BHYT phải căn cứ vào lý lịch gốc và giấy khai sinh do người lao động cung cấp. Căn cứ các quy định này, cơ quan BHXH đã giải quyết chế độ hưu trí và cấp thẻ BHYT theo đúng ngày sinh ghi trên hồ sơ, giấy tờ do ông Ngọ (bố bà Thắm) cung cấp.

Để tạo điều kiện về thủ tục tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT cho trường hợp chưa kịp điều chỉnh thông tin nhân thân trên các giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định pháp luật, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1543/BHXH-CST ngày 20/4/2011 và Công văn số 507/BHXH-CST ngày 18/2/2014 hướng dẫn, xử lý vướng mắc trong tiếp nhận khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó quy định 8 loại giấy tờ tùy thân có ảnh được xuất trình cùng với thẻ BHYT để chứng minh về nhân thân, bao gồm: CMND, hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên công đoàn, giấy chứng nhận hưu trí, thẻ học sinh sinh viên và giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai của UBND xã, phường, thị trấn.

Do đó, khi thông tin về thân nhân trên thẻ BHYT không khớp với CMND thì người có thẻ BHYT được dùng Giấy chứng nhận hưu trí kèm theo thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh để được hưởng quyền lợi BHYT

Chinhphu.vn