(Chinhphu.vn) – Bố của bà Trần Cẩm Thơ (tỉnh Đồng Nai) là thương binh hạng 4/4. Trước đây, bố của bà khai sinh năm 1960 để được nhập ngũ, nên thẻ thương binh cũng ghi năm sinh 1960. Hiện nay, bản gốc giấy khai sinh ghi năm sinh là 1962. Bà Thơ hỏi, thủ tục điều chỉnh năm sinh trên thẻ thương binh như thế nào?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 3, Điều 27, Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 7/11/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về thủ tục đề nghị sửa đổi nội dung cá nhân trong hồ sơ người có công như sau:

Đối tượng làm đơn đề nghị (Mẫu HS5), gửi UBND cấp xã xác nhận và đề nghị cấp có thẩm quyền kèm theo Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, sổ đăng ký hộ khẩu; Quyết định thay đổi họ, đệm, tên; thay đổi, cải chính hộ tịch (quy định tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ); hồ sơ người có công do cơ quan đang quản lý cung cấp (bản chính).

Như vậy, đối với trường hợp sửa đổi lại thông tin trong hồ sơ thương binh được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Đề nghị bà Thơ liên hệ trực tiếp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang thực hiện chế độ ưu đãi để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn