(Chinhphu.vn) – Ông Đậu Chí Linh (Đà Nẵng) là quân nhân tham gia kháng chiến tại Campuchia 7 năm, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. 

Ông Linh đã nghỉ hưu nên theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 thì ông không thể có Quyết định được hưởng trợ cấp 1 lần của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và ông cũng không thể có Huân chương Kháng chiến và Huân chương Chiến thắng vì Nhà nước chỉ tặng thưởng 2 loại Huân chương này ở thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Trong kỳ thi đại học, cao đẳng, khi làm hồ sơ, con ông Linh nộp Giấy xác nhận thời gian công tác và Huân chương Chiến công hạng Nhất của ông để được hưởng chế độ ưu tiên nhưng không được giải quyết. Trong khi đó một học sinh khác có cha tham gia làm nghĩa vụ Quốc tế ở Campuchia 12 tháng, không có bất cứ một loại Huân chương nào, chỉ có Quyết định trợ cấp một lần của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thì lại được hưởng chế độ ưu tiên.

Ông Linh có thắc mắc thì được trả lời là áp dụng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013. Vậy, để được hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và làm nghĩa vụ Quốc tế ông Linh phải cung cấp giấy tờ gì?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Đậu Chí Linh như sau:

Điều 30 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: “Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng các chế độ ưu đãi là người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến”.

Ngày 9/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/20013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định bộ hồ sơ hoàn chỉnh hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế:

- Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng.

- Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 36 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo trình tự như sau:

Người hoạt động kháng chiến lập bản khai kèm bản sao một trong các giấy tờ sau: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện gửi UBND cấp xã. UBND cấp xã trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ như trên gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giầy tờ quy định trên gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

Ông Linh hỏi về chế độ ưu đãi đối với người tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở Lào và Campuchia không thuộc phạm vi điều chỉnh của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Ông Linh có thể tham khảo các các quy định về đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, thủ tục hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia và Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 1/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: 31/20013/NĐ-CP