(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Trường (Bắc Ninh) gửi hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dược qua trang dịch vụ công của tỉnh nhưng bị từ chối do không có tên trong danh sách đăng ký thực hành tại Sở Y tế tỉnh. Ông Trường đã có xác nhận thời gian trên 5 năm thực hành tại Công ty TNHH Dược phẩm Vellpharm VN thì có được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Về vấn đề này, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 13 Luật Dược, Điều 19 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở thực hành chuyên môn về dược, cụ thể:

- Cơ sở thực hành chuyên môn là các cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Dược, bao gồm: Cơ sở kinh doanh dược, bộ phận dược của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở đào tạo chuyên ngành dược, cơ sở nghiên cứu dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý về dược hoặc văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực dược tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ sở dược); cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chuyên môn của người hành nghề.

- Cơ sở thực hành chuyên môn phù hợp là cơ sở thực hành chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều này có hoạt động phù hợp với nội dung thực hành chuyên môn của người thực hành quy định tại Điều 20 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

- Cơ sở thực hành chuyên môn xác nhận thời gian thực hành chuyên môn cho người thực hành chuyên môn tại cơ sở theo Mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về các nội dung xác nhận.

Như vậy theo quy định, cơ sở thực hành chuyên môn về dược không phải gửi danh sách người đăng ký thực hành về Sở Y tế nhưng phải chịu trách nhiệm về các nội dung xác nhận thực hành đối với người thực hành. Trường hợp ông Nguyễn Văn Trường đã có Giấy xác nhận thời gian trên 5 năm tại Công ty TNHH Dược phẩm Vellpharm Việt Nam thì đủ điều kiện về thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: dược , chứng chỉ hành nghề , thực hành