(Chinhphu.vn) – Theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới có nêu không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Bà Nguyễn Thị Trang hỏi, các địa điểm kinh doanh ăn, uống có bắt buộc không tập trung quá 20 người trong toàn bộ khu vực quán và thực hiện khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người hay không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg, theo đó đã giao Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nguy cơ: Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc, bao gồm cả các địa điểm kinh doanh ăn, uống.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ thị 19/CT-TTg