(Chinhphu.vn) - Công ty ông Bùi Việt Hà (TP. Hà Nội) trúng gói thầu cung cấp một số thiết bị y tế (7 bộ bàn mổ và 7 bộ đèn mổ) cho Sở Y tế tỉnh Bình Định. Khi thanh toán, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định chỉ thanh toán 98% giá trị hợp đồng và giữ lại 2% thuế vãng lai.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Bắc Hà, ông Hà hỏi, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định khấu trừ thuế như vậy có đúng theo quy định không? Công ty nộp thuế vãng lai tại đâu thì đúng?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Tại điểm đ, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh:

“Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh”.

Tại điểm a, khoản 6, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh:

Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với cơ quan Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng”.

Về giá tính thuế

Tại khoản 8, Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, hướng dẫn giá tính thuế:

“Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.

a) Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu là giá xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT”.

Tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất 10%: "Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này".

Theo Hợp đồng số 03/HĐ-TB ngày 11/4/2013 về việc giao nhận thầu cung ứng thiết bị thuộc gói thầu: Đầu tư, mua sắm mới thiết bị đèn mổ, bàn mổ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định được ký kết giữa Chủ đầu tư (bên giao thầu) là Sở Y tế Bình Định và Nhà thầu (bên nhận thầu) là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng Sản (do bà Trần Thị Lan Anh - Chức vụ Giám đốc là người đại diện).

Theo đó, các căn cứ để ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; về hình thức hợp đồng theo hình thức trọn gói, tổng giá trị hợp đồng là 11.710.000.000 đồng đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị và các chi phí khác có liên quan.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và hồ sơ liên quan do ông Bùi Việt Hà cung cấp, thì: Trường hợp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng Sản thực hiện gói thầu cung ứng, lắp đặt các thiết bị đèn mổ, bàn mổ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định theo Hợp đồng số 03/HĐ-TB nêu trên, không thành lập đơn vị trực thuộc thì Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng Sản thuộc đối tượng nộp thuế vãng lai tại Bình Định theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn