(Chinhphu.vn) - Năm 2005, 2006 bà Nguyễn Thị Kim Loan (Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh) đã góp vốn mua cổ phần của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Việt Sơn, trụ sở tại Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Ảnh minh họa

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Việt Sơn chưa phải là công ty đại chúng, chưa thực hiện niêm yết và đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán. Công ty cũng chưa ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông để khấu trừ thuế, kê khai thuế.

Từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2014, bà Loan đã 3 lần thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần. Bà Loan đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc kê khai và nộp thuế TNCN trong những lần bà chuyển nhượng cổ phần.

Về vấn đề này, Cục thuế tỉnh Long An hướng dẫn như sau:

Tại khoản 4, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/8/2013 hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế thì thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Tại điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế suất và cách tính thuế như sau:

Trường hợp áp dụng thuế suất 20%

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là cá nhân đã đăng ký thuế, có mã số thuế tại thời điểm làm thủ tục quyết toán thuế và xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.

Trường hợp áp dụng thuế suất 0,1%

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần kể cả trường hợp áp dụng thuế suất 20%.

Tại khoản 5, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn, cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Tại điểm 4, Mục I Công văn số 336/TCT-TNCN ngày 24/1/2014 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN:

“Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải quyết toán thuế”.

Từ ngày 1/7/2013 bà Nguyễn Thị Kim Loan có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần thì thu nhập đó được xác định là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Khi chuyển nhượng chứng khoán, bà Loan tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Trường hợp bà Loan đã nộp 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán mà không có yêu cầu xác định lại thuế suất 20% trên thực lãi thì không phải quyết toán.

Chinhphu.vn