(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Tuấn (tỉnh Bắc Giang) đang làm thủ tục cấp phép xây dựng căn nhà 3 tầng, diện tích 76,5m2. Ông có thuê 1 công ty thiết kế căn nhà và ông tự tổ chức xây dựng nhà ở của gia đình. Vậy ông có phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối với việc thi công xây dựng nhà ở của mình không?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Thuế GTGTLuật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì: "Người nộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT; người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN".

Như vậy, trường hợp cá nhân tự tổ chức xây dựng nhà ở của gia đình (không thuê các tổ chức, cá nhân khác xây dựng) thì không thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT hoặc thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng nhà ở của mình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thuế , xây dựng , nhà ở , GTGT , TNDN