(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đình Khánh có thời gian công tác tại trường THCS Thạnh Thới Thuận, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Tháng 8/2011, ông được thuyên chuyển công tác về trường THCS Tài Văn, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ông Khánh cho rằng ông được điều động công tác đến vùng đặc biệt khó khăn nên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Khánh được hướng dẫn, trợ cấp lần đầu chỉ áp dụng cho đối tượng được tuyển dụng đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sau ngày 1/3/2011 và không áp dụng với đối tượng thuyên chuyển công tác. Ông Khánh hỏi, ông có thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp lần đầu không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng trả lời như sau:

Theo Công văn số 17216/BTC-NSNN ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính, chế độ trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng thực hiện như sau:

"Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, công tác ở vùng đặc biệt khó khăn và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định nêu trên, trong đó quy định đối tượng và mức hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng nhưng chưa quy định rõ thời điểm tính hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng cho các đối tượng đến công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2011, vì vậy đối tượng đến công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1/3/2011 thì được tính hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; còn đối tượng giáo viên đến công tác trước ngày 1/3/2011 thì được hưởng theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP".

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Đình Khánh, được thuyên chuyển đến công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 8/2011, nếu chưa hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì đến tháng 8/2016 được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp lần đầu , đặc biệt khó khăn , thuyên chuyển