(Chinhphu.vn) - Bà Phan Thị Phi Liễu (Đắk Lắk) là bác sĩ y khoa, đã có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa mắt và bằng chuyên khoa 1 về chấn thương chỉnh hình. Bà Liễu đã nộp đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề nhưng không được giải quyết.

Bà Liễu được giải thích với lý do đang tạm ngưng cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề y. Bà Liễu hỏi, như vậy có đúng không? Bà cần làm gì để được cấp chứng chỉ hành nghề chấn thương chỉnh hình?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sĩ quy định: “Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sĩ (bác sĩ có phạm vi hoạt động chuyên môn là đa khoa hoặc chuyên khoa) đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, chuyên khoa II và người hành nghề có đơn đề nghị theo quy định thì được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa theo đúng văn bằng chuyên môn đã được đào tạo”.

Như vậy, đối với trường hợp của bà Liễu thì có thể tiếp tục gửi hồ sơ để cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , bác sĩ , chuyên khoa