(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Đặng Ngọc Giang (Sơn La), căn cứ Công văn 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng thì với mã định mức AG.32211 hao phí nhân công có hệ số 1, tuy nhiên trong quá trình sản xuất lắp dựng ván khuôn cống hộp đúc sẵn thì chủ đầu tư yêu cầu sử dụng hệ số 0,67.

Ông Giang hỏi, có quy định nào về hệ số nhân công trong sản xuất, lắp dựng ván khuôn thép này không? Nếu có thì quy định cụ thể ở văn bản nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc vận dụng, áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình.

Do đó, trong trường hợp công tác sản xuất lắp dựng ván khuôn cống hộp đúc sẵn ông Giang hỏi có điều kiện thi công, biện pháp thi công phù hợp với nội dung định mức mã hiệu AG.32211, thì định mức không quy định hệ số này.

Việc quản lý định mức xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Điều 17 Thông tư 06/2015/TT-BXD ngày 10/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

 Ông Đặng Ngọc Giang căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện cho phù hợp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhân công , định mức , đầu tư xây dựng , chi phí , công trình