(Chinhphu.vn) - Một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Công ty cổ phần Xây dựng An Nghĩa (tỉnh Bình Định) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:  Theo hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư là Sở Y tế Bình Định, bên mời thầu là Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định (đơn vị thụ hưởng). Công ty cổ phần Xây dựng An Nghĩa đã làm bảo đảm dự thầu, trong đó có ghi đơn vị thụ hưởng là Sở Y tế Bình Định.

Công ty An Nghĩa hỏi, bảo đảm dự thầu của Công ty có hợp lệ không? Hồ sơ dự thầu có bị loại vì lý do nêu trên không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm d, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với câu hỏi của Công ty, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: hồ sơ , dự thầu , tính hợp lệ , bảo đảm