(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến cử tri tỉnh Bắc Giang, hiện nay các doanh nghiệp Nhà nước đóng BHXH cho người lao động theo mức lương cơ sở là 1.150.000đ/tháng, tuy nhiên, khi BHXH giải quyết các chế độ cho người lao động chỉ chi trả dựa trên mức lương cũ 1.050.000đ/tháng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri tỉnh Hà Giang phản ánh, theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, người lao động trong các doanh nghiệp không được áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000đ/tháng để tính các chế độ BHXH, mặc dù đã đóng BHXH theo mức lương này. Điều này đã phát sinh nhiều thắc mắc, khiếu nại và gây khó khăn cho cơ quan BHXH khi thực hiện thu BHXH và giải quyết chế độ cho người lao động.

Cử tri tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hà Giang đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện và đề nghị Bộ xem xét để người lao động được chi trả các chế độ BHXH theo mức lương cơ sở đã đóng.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời cử tri các tỉnh Bắc Giang và Hà Giang như sau:

Việc phát sinh vướng mắc nêu trên xuất phát từ việc thực hiện quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ đã ký Báo cáo số 112/BC-CP ngày 29/4/2014 và Báo cáo số 540/BC-CP ngày 31/12/2014 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vướng mắc trong thi hành Bộ luật Lao động năm 2012.

Trong khi chờ ý kiến chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và để thực hiện việc thu nộp và giải quyết chế độ kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có các Văn bản số 3725/LĐTBXH-BHXH ngày 7/10/2014 và Văn bản số 4867/LĐTBXH-BHXH ngày 22/12/2014 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tạm thời thực hiện tính đóng và hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động.

Tiếp đó, ngày 31/12/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản số 5467/BHXH-CSXH gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện thu và giải quyết hưởng BHXH đối với người lao động.

Theo đó, đối với người lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chế  độ tiền lương do Nhà nước quy định kể từ ngày 1/7/2013 trở đi được áp dụng mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng để tính đóng và hưởng các chế độ BHXH; trường hợp đã giải quyết hưởng BHXH thì thực hiện điều chỉnh lại mức hưởng và chi trả khoản tiền chênh lệch cho người lao động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Bộ luật lao động , BHXH , mức lương cơ sở , chế độ , người lao động , doanh nghiệp