(Chinhphu.vn) – Bà Nông Thanh Hoài (tỉnh Bắc Kạn) đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số nội dung liên quan đến việc xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư và hạn mức đầu tư công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Bà Hoài tham khảo quy định phân loại dự án đầu tư xây dựng tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thấy có nội dung: "Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất)” thuộc dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Bà Hoài hỏi, “tiền sử dụng đất” theo quy định nêu trên có khác so với “giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng” trong tổng mức đầu tư không, hay tiền sử dụng đất đã bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình?

Hiện cơ quan bà Hoài có một số dự án dự kiến có tổng mức đầu tư là 20 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 7 tỷ đồng. Bà Hoài hỏi, đây là dự án đầu tư (thiết kế 2 bước) hay dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (thiết kế 1 bước)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là tạo lập ra quỹ đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định, tổng mức đầu tư bao gồm chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng. Theo đó, đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên phải lập dự án đầu tư xây dựng.  

Chinhphu.vn

Từ khóa: Tổng mức đầu tư , công trình xây dựng , báo cáo kinh tế - kỹ thuật