(Chinhphu.vn) – Hiện nay chưa có quy định tương đương hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp học này với hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp học khác. Giáo viên thuộc cấp học nào thì thực hiện theo quy định về hạng chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên của cấp học đó.

Khi tốt nghiệp cao đẳng, bà Giang Thị Thảo (Hà Nội) công tác ở trường liên cấp 2-3, giảng dạy bộ môn Văn-Sử. Năm 1998, bà Thảo học liên thông đại học chuyên ngành lịch sử hệ tại chức, sau đó bà được phân công giảng dạy môn Lịch sử THPT.

Năm 2001, trường cấp 2-3 tách thành 2 trường là THCS và THPT, bà Thảo được phân công về làm phó Hiệu trưởng tại trường THCS. Tháng 10/2008, bà Thảo được bổ nhiệm vào ngạch lương giáo viên THCS chính và nay được chuyển sang hạng II THCS, đang hưởng bậc 8, hệ số 4,65. Hiện nay bà Thảo đang là Hiệu trưởng trường THCS và đã tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý giáo dục.

Bà Thảo hỏi, bà có được coi tương đương với giáo viên THPT hạng III không? Về bằng cấp và ngạch bậc bà có đủ điều kiện để bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của huyện không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Hiện nay chưa có quy định tương đương hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp học này với hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp học khác. Giáo viên thuộc cấp học nào thì thực hiện theo quy định về hạng chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên của cấp học đó.

Cụ thể, giáo viên THCS hạng II thực hiện theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập; giáo viên THPT hạng III thực hiện theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập.

Theo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với giáo viên thì trình độ đào tạo chỉ là một tiêu chí trong tiêu chuẩn của giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp.

Về điều kiện bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện theo phân cấp và theo quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục (Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục).

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , chức danh nghề nghiệp , cấp học