(Chinhphu.vn) - Bà Huỳnh Ngọc Uyên Nhi (TX. Long Khánh) hỏi, việc giải quyết chế độ nghỉ việc cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, cụ thể là trưởng ấp làm việc từ năm 2003 đến 2014 phải căn cứ vào văn bản, quy định nào?

Về vấn đề này, UBND thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Chế độ trợ cấp nghỉ việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã được quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 12/1/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định tạm thời về chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương như sau:

Những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) tham gia BHXH tự nguyện thì các chế độ, chính sách được thực hiện theo Luật BHXH về BHXH tự nguyện.

Trường hợp không tham gia BHXH tự nguyện, sau 5 năm công tác không bị vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên, khi được cấp có thẩm quyền đồng ý cho nghỉ việc thì được hưởng trợ cấp 1 lần cứ mỗi năm công tác bằng một tháng mức lương hiện hưởng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: nghỉ việc , trợ cấp , cấp xã , một lần