(Chinhphu.vn) – Chị ruột của ông Hoàng Công Dũ (Thừa Thiên Huế) có thời gian trong quân ngũ, đến năm 1975, làm việc tại chi cục thuế và nghỉ hưu năm 2002. Chị của ông sống một mình, sau đó chuyển vào trung tâm nuôi dưỡng người có công với cách mạng. Chị ông bị nhiễm chất độc hóa học và chết năm 2015.

Gia đình ông Dũ nhận được 11.500.000 đồng trợ cấp mai táng do cơ quan BHXH chi trả, không được hưởng trợ cấp một lần đối với người bị nhiễm chất độc hóa học, trợ cấp một lần lương hưu với lý do không có người thân thờ phụng thì không được hưởng. Ông Dũ hỏi, trường hợp của chị ông được hưởng những chế độ nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 4, Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định, “Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi”.

Theo Khoản 5, Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, “Khi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng như thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết”.

Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định, “Thân nhân của người có công là cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi)…”.

Trường hợp của chị ông Dũ, nếu còn thân nhân theo quy định trên thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

Chinhphu.vn

Từ khóa: 31/2013/NĐ-CP