(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Trần Văn Tám (Cần Thơ) là lực lượng trực ca (bao gồm vận hành và bảo vệ), làm việc tại Công ty Nhiệt Điện Cần Thơ, phải trực liên tục 24/7 không kể thứ 7, chủ nhật hay lễ, tết, làm 3 ngày được nghỉ 2 ngày.

Khi ông Tám đi làm vào các ngày lễ, tết, công ty chấm công cho ông như sau: Trực vào ngày lễ hay tết chấm 1 công đi làm thực tế + công lễ.

Tuy nhiên, các đơn vị sửa chữa tại công ty ông nếu đi làm vào các ngày lễ, tết thì sẽ chấm công đi làm thực tế nhân 3 lần + công lễ. Ông Tám hỏi, công ty chấm công cho ông như vậy có vi phạm luật lao động hay không?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ trả lời như sau:

Trong nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Trần Văn Tám nêu không rõ các chi tiết nên không thể trả lời cụ thể việc Công ty Nhiệt Điện Cần Thơ thực hiện tính công trực ngày thường và ngày nghỉ tuần, lễ, tết đối với ông Tám và các đơn vị sửa chữa là đúng hay sai theo quy định của Bộ luật Lao động.

Căn cứ Điều 97 Bộ luật Lao động:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

b) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%.

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Căn cứ Điều 105 Bộ luật Lao động, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật Lao động:

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động.

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí người lao động được nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ.

Đề nghị ông Nguyễn Trần Văn Tám liên hệ trực tiếp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ để trao đổi cụ thể và giải thích.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trực ca , chấm công , lao động