(Chinhphu.vn) – Ông Mai Đình Tịnh (Bắc Kạn) có 12 năm công tác trong quân đội, được tặng Huy chương kháng chiến. Năm 1982, ông chuyển ngành, đến năm 2010, nghỉ chế độ hưu. Ông Tịnh hỏi, ông có được đổi mã thẻ BHYT từ HT3 sang mã HT2 không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông Tịnh, theo nội dung hỏi thì ông thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu, đồng thời cũng thuộc đối tượng người có công với cách mạng. Vì vậy, ông được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng người có công với cách mạng, có mã quyền lợi ghi trên thẻ BHYT là HT2 (được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT).

Đề nghị ông Tịnh liên hệ với cơ quan BHXH quận (huyện) nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và đổi thẻ theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH Việt Nam , thẻ BHYT , BHYT , người có công