(Chinhphu.vn) - Ông Thành Trung (An Giang) đang thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu quy mô nhỏ, thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày. Giá gói thầu chủ đầu tư phê duyệt là 4,9 tỷ đồng. Có 1 nhà thầu dự thầu với giá 4 tỷ đồng bị loại do không đáp ứng năng lực kinh nghiệm, nhà thầu còn lại có giá dự thầu 4,7 tỷ đồng.

Chủ đầu tư xét cho nhà thầu thứ hai trúng thầu vì giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu được duyệt. Khối lượng dự thầu của nhà thầu này bằng khối lượng trong hồ sơ mời thầu.

Ông Trung hỏi, chủ đầu tư phê duyệt giá gói thầu như vậy đúng quy định không (có chi phí dự phòng làm tăng giá gói thầu)? Việc xét cho nhà thầu này đúng không? Thời gian thực hiện hợp đồng ngắn là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định.

Trường hợp gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.

Đối với trường hợp nêu trong thư hỏi của ông Trung, việc xác định chi phí dự phòng của gói thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

Liên quan đến việc xét duyệt trúng thầu, nhà thầu tham dự thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đấu thầu , chọn nhà thầu , chi phí dự phòng