(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khi người lao động có hành vi cố ý gây thương tích và hành vi đó được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng quy định về xử lý kỷ luật sa thải như sau:

Theo khoản 1 Điều 126 của Bộ Luật lao động năm 2012 thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng khi người lao động có hành vi cố ý gây thương tích.

Theo quy định tại Điểm đ khoản 2 Điều 119 thì nội quy lao động của doanh nghiệp phải có nội dung quy định các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Như vậy, người lao động chỉ cần có hành vi cố ý gây thương tích và hành vi đó được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: sa thải , kỷ luật