(Chinhphu.vn) - Ông Nhâm Văn Thức sinh năm 1957, nguyên là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Lâm (Lâm Đồng) từ năm 2002 đến năm 2012. Từ tháng 4/2012 ông làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Tháng 2/2014, ông Thức bị bệnh chết. Vậy, gia đình ông Thức có được hưởng chế độ gì cho thời gian ông làm cán bộ xã không?

Bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời về trường hợp này như sau:

Theo nội dung phản ánh thì ông Nhâm Văn Thức nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Lâm từ tháng 4/2012, chết tháng 2/2014.

Theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thì thời gian ông Thức giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh không thuộc đối tượng tham gia BHXH nên không được tính hưởng chế độ tử tuất.

Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nếu ông Thức giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Khi ông Thức chết thân nhân được giải quyết chế độ tử tuất theo quy định tại Luật BHXH; thời gian công tác để tính hưởng chế độ tử tuất kể từ khi ông Thức giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và có tham gia BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội