(Chinhphu.vn) – Ông Trần Thanh Lâm (Đắk Nông) đề nghị giải đáp một số vướng mắc liên quan đến quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo thẩm định dự toán lần 2, quyết định điều chỉnh lần 2 đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do UBND thị xã là chủ đầu tư, UBND tỉnh là người quyết định đầu tư.

Địa phương của ông Lâm có một dự án được thực hiện theo Luật Xây dựng 2014, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; ban quản lý dự án là đại diện chủ đầu tư, UBND thị xã Gia Nghĩa là chủ đầu tư và UBND tỉnh Đắk Nông là người quyết định đầu tư.

Báo cáo thẩm định dự toán điều chỉnh lần thứ nhất thực hiện trước ngày Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực nên ban quản lý dự án tổ chức thẩm định và trình UBND thị xã phê duyệt.

Tuy nhiên, do báo cáo thẩm định lần thứ nhất thẩm định sai định mức 1 hạng mục công việc trong dự toán nên ban quản lý dự án tiến hành thẩm định điều chỉnh lại báo cáo thẩm định dự toán lần thứ nhất nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được duyệt và UBND thị xã phê duyệt điều chỉnh lại quyết định phê duyệt lần thứ nhất. Nhưng lần thứ 2 này thực hiện sau ngày Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực.

Ông Lâm hỏi, vậy báo cáo thẩm định lần 2 và quyết định điều chỉnh lần 2 có sai thẩm quyền thẩm định và phê duyệt không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nếu dự án được thực hiện theo Luật Xây dựng 2014, nguồn vốn ngân sách Nhà nước, ban quản lý dự án là đại diện của chủ đầu tư, UBND thị xã Gia Nghĩa là chủ đầu tư, UBND tỉnh là người quyết định đầu tư, thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định về dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP do Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại Điều 76 Nghị định này chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình từ cấp II trở xuống được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ các công trình quy định tại Điểm a, Khoản này.

Việc điều chỉnh dự toán trong trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng, được quy định tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Dự toán , dự án , ngân sách , báo cáo thẩm định