(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Ca (Quảng Ngãi), bản chính Giấy khai sinh của ông ghi ngày sinh là 5/1/1991. Để được đi học sớm 1 năm, bố mẹ ông đã chỉnh sửa năm sinh của ông thành 1990 trên bản sao Giấy khai sinh.

Vừa qua, do công việc cần bản chính Giấy khai sinh nên ông Ca đã đến UBND huyện đề nghị điều chỉnh năm sinh trên bản chính để hồ sơ được thống nhất.

Tuy nhiên, trường hợp ông Ca không được cơ quan chức năng giải quyết với lý do bố mẹ của ông cố tình sửa chữa năm sinh. Hiện nay, các giấy tờ tuỳ thân của ông đều ghi năm sinh theo bản sao Giấy khai sinh nên việc chỉnh sửa thông tin trên các giấy tờ này rất khó khăn. Ông Ca có nguyện vọng được điều chỉnh năm sinh trên bản chính Giấy khai sinh và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn.

Về vấn đề này, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, thì việc cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh được thực hiện khi có sai sót trong khi đăng ký.

Đồng thời, tại Điểm g Khoản 5 Mục II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 2/6/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định: Việc cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh, đặc biệt là cải chính ngày, tháng, năm sinh, chỉ được giải quyết đối với những trường hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sót do ghi chép của cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính nội dung trong bản chính Giấy khai sinh do đương sự cố tình sữa chữa sai sự thật đã đăng ký trước đây để hợp thực hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân hiện tại thì không giải quyết.

Căn cứ vào quy định trên, thì ông Nguyễn Văn Ca đã đăng ký khai sinh với năm sinh 1991, nhưng bố mẹ ông Ca tự ý sửa năm sinh trong Giấy khai sinh của ông Ca sinh năm 1990, do đó việc yêu cầu cải chính năm sinh của ông Ca sinh năm 1991 thành sinh năm 1990 không giải quyết được.

Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của giấy tờ hộ tịch thì: Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

Do đó, căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn Ca, ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp các loại giấy tờ cho ông, để được điều chỉnh các loại giấy tờ cho phù hợp với nội dung bản chính Giấy khai sinh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giấy khai sinh , cải chính , năm sinh , hộ tịch