(Chinhphu.vn) - Một người bạn của ông Mai Văn Quyết (maiquyet83@...) có con sinh năm 2009. Tuy nhiên cháu bị thiểu năng trí tuệ, chưa biết nói. Bạn ông Quyết muốn cải chính năm sinh cho con thành năm 2012. Ông Quyết hỏi: Trường hợp này có thực hiện cải chính năm sinh được không?

Vấn đề ông Quyết hỏi, Sở Tư pháp TP. Hà Nội trả lời như sau:

Theo Khoản 2 Điều 36 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch được quy định như sau: “Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sự sai sót trong khi đăng ký”.

Đối với trường hợp ông Quyết hỏi, năm sinh thực của cháu bé là năm 2009, không có sự sai sót trong khi đăng ký nên không thể cải chính từ sinh năm 2009 thành sinh năm 2012 theo yêu cầu của gia đình cháu bé.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Thủ tục cải chính các giấy tờ hộ tịch

Từ khóa: Giấy khai sinh , giấy tờ hộ tịch