(Chinhphu.vn) – Bác của ông Nguyễn Viết Đường (Thái Bình) là bà Phạm Thị Đầng, 81 tuổi, có chồng là liệt sĩ, không có con, ở một mình, cuộc sống khó khăn. Bà Đầng bị tai biến mạch máu não và bệnh tim, nằm tại chỗ từ 2 năm nay.

Bà Đầng phải có người chăm sóc sinh hoạt cá nhân, với chi phí trông coi, tiền ăn của hai người và tiền thuốc... khoảng 6.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên hiện bà chỉ có khoản trợ cấp 2.700.000 đồng/tháng.

Ông Đường hỏi, bà Đầng có được hỗ trợ chế độ người tàn tật hay người chăm sóc không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ thì vợ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, nếu sống cô đơn không nơi nương tựa được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn (mức chuẩn hiện nay là 1.515.000 đồng).

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, người sống cô đơn không nơi nương tựa là người sống độc thân, không có hoặc không còn thân nhân.

Đề nghị ông đối chiếu quy định nêu trên, nếu đủ điều kiện thì liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn


Từ khóa: Vợ liệt sĩ , trợ cấp , chế độ tuất