(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, cử tri tỉnh Lạng Sơn cho rằng hiện người lao động khối hành chính sự nghiệp được nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế nhưng không phải trừ tỷ lệ lương hưu là không đúng quy định của Luật BHXH.

Cử tri phản ánh, Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH quy định, “Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì giảm 2%”.

Tuy nhiên, hiện nay người lao động khối hành chính sự nghiệp thực hiện tinh giản biên chế được nghỉ hưu trước tuổi nhưng không phải trừ lương hưu, như vậy là không đúng quy định của Luật BHXH. Cử tri đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét lại quy định này.

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri tỉnh Lạng Sơn như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu được quy định tại Điều 54 của Luật BHXH năm 2014, theo đó điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; đối với người có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi; đối với người có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò thì chỉ cần đủ 50 tuổi; người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì không phụ thuộc vào tuổi đời.

Ngoài các đối tượng nêu trên, tại Khoản 4, Điều 54 của Luật BHXH năm 2014 giao Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt.

Căn cứ quy định nêu trên, để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện thực hiện tinh giản biên chế.

Chính vì vậy, việc quy định chế độ hưu trí đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (không trừ tỷ lệ % hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi) không trái với quy định của Luật BHXH.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: hưu , nghỉ hưu , tinh giản , biên chế , người lao động , Luật BHXH