(Chinhphu.vn) - Tổ chức thực hiện các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Ông Hồ Văn Minh (TPHCM) đã tham khảo Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thi công xây dựng công trình, nhưng không thấy quy định đối với các nhà thầu trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, cây xanh trong công viên.

Ông Minh hỏi, đối với các nhà thầu thực hiện các gói thầu trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, cây xanh trong công viên có phải bắt buộc có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 21 và Khoản 38, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì hoạt động trồng, chăm sóc. bảo dưỡng cây xanh không phải là hoạt động xây dựng.

Do đó, tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , nhà thầu , thi công xây dựng