(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Trọng Thoa (tỉnh Thanh Hóa) sinh năm 1956, có thời gian công tác trong quân đội là 34 năm 5 tháng. Ngày 1/7/2008 ông Thoa được nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu trí trong thời hạn 1 năm. Vậy, ông Thoa có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp 1 lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm không?

Về vấn đề này, Cục chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Căn cứ vào các văn bản quy định thực hiện Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 của Chính phủ thì sĩ quan đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm, được hưởng chế độ trợ cấp thuộc một trong các trường hợp sau:

- Thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Hết hạn tuổi cao nhất giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam mà quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng.

Hạn tuổi cao nhất của sỹ quan giữ chức vụ Chính trị viên huyện đội là 47 tuổi.

Theo quy định nêu trên, đối chiếu với đơn đề nghị, ông Ngô Trọng Thoa thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP.

Tuy nhiên, trong đơn ông Thoa không nói rõ lý do được đơn vị cho thôi phục vụ tại ngũ để nghỉ hưu. Do vậy, đề nghị ông Thoa liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa hoặc Cục Chính trị - Quân khu 4 để được hướng dẫn trả lời cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân