(Chinhphu.vn) – Bà Diệu Linh hỏi, đã có quy định mới về tuổi nghỉ hưu chưa hay vẫn áp dụng quy định 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Thời điểm hiện tại (năm 2020), tuổi nghỉ hưu vẫn được áp dụng theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ).

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 thì từ năm 2021 trở đi, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam, 55 tuổi 4 tháng đối với nữ, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam, 4 tháng đối với nữ cho đến khi đạt độ tuổi 62 đối với nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Chinhphu.vn

Từ khóa: tuổi nghỉ hưu , Luật BHXH , Bộ luật Lao động