(Chinhphu.vn) – Khi được tuyển dụng, bà Nguyễn Ngọc Vân (Đắk Nông) có trình độ cao đẳng báo chí, giữ ngạch tuyên truyền viên (mã ngạch 17a.177). Sau đó bà học và tốt nghiệp đại học báo chí.

Vừa qua, Sở Y tế tổ chức thăng hạng cho viên chức ngành y tế, sau khi đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV, bà Vân đề nghị được thăng hạng lên biên tập viên hạng III. Tuy nhiên, bà không được xét với lý do đây là Thông tư quy định việc bổ nhiệm, tuyển dụng, không dùng để xét thăng hạng. 

Bà Vân được biết Bộ Thông tin và Truyền thông có dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. Theo trả lời của Sở Y tế, Thông tư sẽ này là căn cứ để Sở xét thăng hạng cho viên chức. Đến nay, bà Vân vẫn chưa thấy ban hành Thông tư trên. Bà đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Bà Vân hiện đang giữ ngạch tuyên truyền viên (mã ngạch 17a.177) thì không thể thi thăng hạng lên biên tập viên hạng III vì đây là 2 chức danh nghề nghiệp khác nhau.

Việc thi thăng hạng (từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề) được áp dụng trong cùng một chức danh nghề nghiệp.

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện, dự kiến ban hành trong quý II/2021.

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, bao gồm:

Biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 4/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc ngành thông tin và truyền thông;

An toàn thông tin, quản trị viên hệ thống, kiểm định viên công nghệ thông tin, phát triển phần mềm quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin và Thông tư số 02/2018/TT-BNV ngày 8/1/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin;

Âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim quy định tại Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 05/2018/TT-BNV ngày 9/5/2018 của Bộ Nội vụ quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Hiện nay chức danh tuyên truyền viên chưa được phân định rõ ràng về chức năng quản lý Nhà nước giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Theo Quyết định số 428/TCCP-VC ngày 2/6/1993 của Bộ trưởng – Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ thì:

Về vị trí, tuyên truyền viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ trong trung tâm thông tin triển lãm hoặc các đội thông tin lưu động trực tiếp hoạt động tuyên truyền nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trung tâm thông tin triển lãm và đội thông tin lưu động không thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Về nhiệm vụ, biên soạn trình bày các thể loại tin tức, phản ánh và phổ biến thời sự, tình hình nhiệm vụ của địa phương. Tuyên truyền bằng hình thức thuyết minh, phát thanh, nói chuyện theo đề cương biên tập đã được duyệt. Cắt, kẻ khẩu hiệu, biểu ngữ cổ động; phóng, sao chép tranh cổ động, tranh triển lãm, chụp ảnh, sử dụng camera làm băng tuyên truyền bằng tiếng, bằng hình. Sử dụng được một số nhạc cụ dân tộc, nhạc cụ mới, hát dân ca, ngâm thơ, biểu diển tạp ký phục vụ nội dung tuyên truyền.

Như vậy, nhiệm vụ vừa có nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có nội dung thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm rõ đối tượng tuyên truyền viên thuộc phạm vi quản lý của Bộ nào để xây dựng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xây dựng các chế độ, chính sách liên quan.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thăng hạng , chức danh nghề nghiệp , viên chức