(Chinhphu.vn) - Việc cấp mã số thuế cho người phụ thuộc được triển khai từ ngày 1/7/2013. Một số độc giả đề nghị hướng dẫn về việc cấp mã số thuế đối với các trường hợp đã đăng ký người phụ thuộc trước ngày 1/7/2013.

Về vấn đề này, theo hướng dẫn tại Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính, đối với người phụ thuộc đã phát sinh trước ngày 1/7/2013 thì tạm thời được tiếp tục tính giảm trừ gia cảnh. Cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho đối tượng này vào thời điểm quyết toán thuế năm 2013.

Đối với người phụ thuộc phát sinh từ ngày 1/7/2013 thì người nộp thuế phải khai đầy đủ thông tin theo mẫu 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư thay thế cho Thông tư số 28/2011/TT-BTC. Trên cơ sở thông tin trên mẫu 16/ĐK-TNCN cơ quan thuế thực hiện cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và thông báo cho người nộp thuế biết.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân