(Chinhphu.vn) – Trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì người lao động, người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó. 

Bà Vương Thị Hiếu (vhvd@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc sau: Người lao động nghỉ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, thì người sử dụng được phép báo giảm. Vậy trường hợp, người lao động không ốm đau nhưng có 14 ngày nghỉ việc (không hưởng lương) trở lên trong tháng có được báo giảm không? 14 ngày làm việc nói trên là ngày liên tục hay cộng dồn trong tháng?

Theo quy định hiện nay, việc xác định báo tăng, báo giảm được tính từ ngày 15 hàng tháng. Vậy, người lao động có 7 ngày nghỉ trước 15 ngày và 10 ngày nghỉ sau ngày 15 tính như thế nào?

Về vấn đề này, ông Trần Đình Liệu, Trưởng Ban thu BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3, Mục I, Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH trong tháng đó, thời gian này không tính là thời gian đóng BHXH.

Tại Điểm 2.1, Khoản 2 Điều 54 quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định trường hợp số ngày không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì người lao động, người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.

Như vậy, người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày trở lên, không kể liên tục hay cộng dồn thì không tính đóng BHXH. BHXH Việt Nam không quy định việc báo tăng, báo giảm tính từ ngày 15 hàng tháng như câu hỏi của bà Hiếu.

Để rõ hơn quy định về việc báo tăng, báo giảm lao động, đề nghị bà Hiếu liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam