(Chinhphu.vn) - Năm 2009, bà Phan Thị Thao (xuanthuy256@...) được tuyển làm viên chức kế toán tại Ban QLDA tái định cư của huyện. Tháng 11/2010 bà được UBND huyện điều động về Phòng Dân tộc huyện làm kế toán. Vậy, trường hợp của bà có được xác định là công chức không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/2/2010 bổ sung khoản 4 vào Điều 8 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định: Phòng Dân tộc tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Theo đó, Phòng Dân tộc là một trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Công chức ở cấp huyện

Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện như sau:

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong văn phòng UBND quận, huyện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân;

- Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Chuyển đổi từ viên chức sang công chức

Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức và khoản 1, khoản 2 Điều 42 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP việc chuyển đổi từ viên chức sang công chức được thực hiện như sau:

- Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức.

- Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng.

Trường hợp Phan Thị Thao là viên chức kế toán tại Ban QLDA tái định cư của huyện, được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định điều động về làm kế toán tại Phòng Dân tộc, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Vị trí làm việc tại Phòng Dân tộc là vị trí công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

Vào thời điểm bà Thao được điều động sang Phòng Dân tộc (tháng 11/2010), Luật Viên chức chưa có hiệu lực, đến nay bà Thao có thể đề nghị cơ quan quản lý công chức áp dụng quy định chuyển đổi từ viên chức sang công chức để xét chuyển thành công chức cho bà.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Điều kiện chuyển từ viên chức sang công chức

- Xác định công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Quyền lợi công chức khi được điều động sang đơn vị sự nghiệp

- Chuyển đổi giữa viên chức và công chức

Từ khóa: Luật Viên chức , 06/2010/NĐ-CP , 29/2012/NĐ-CP