(Chinhphu.vn) –  Ông Đinh Ngọc Kiệt (tỉnh Vĩnh Long) kinh doanh "nhạc sống", không có giấy phép kinh doanh. Do ảnh hưởng của COVID-19 nên ông bị thất nghiệp, ông Kiệt đề nghị cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ ông và gia đình.

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì ông Đinh Ngọc Kiệt không thuộc đối tượng hỗ trợ theo các chính sách trên.

Trường hợp khó khăn trong cuộc sống, ông liên hệ chính quyền nơi cư trú (ấp, UBND xã) để được giúp đỡ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: lao động tự do , Nghị quyết 68/NQ-CP