(Chinhphu.vn) Bà Lương Thị Kim Xuân (luongxuan46@...) hỏi: Bệnh ung thư đại tràng có phải là ung thư phần mềm theo Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời bà Xuân như sau:

Theo Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán một số bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 1488/QĐ-BYT ngày 4/5/2012 thì Bệnh Ung thư phần mềm (UTPM) bao gồm ung thư mô nâng đỡ có nguồn gốc trung mô trừ xương, tạng, võng nội mô và ung thư mô thần kinh ngoại vi. UTPM phân bố đa dạng theo lứa tuổi, vị trí u và phân loại mô bệnh học.

Năm 1997, Tổ chức Chống Ung thư quốc tế (UICC) thống nhất phân loại UTPM thành 15 thể: Sarcôm (SC) nang phần mềm, SC dạng thượng bì, SC sụn ngoài xương, SC xương ngoài xương, SC xơ, SC cơ trơn, SC mỡ, u mô bào xơ ác, u quanh mạch ác, u trung mô ác, u Schwann ác, SC cơ vân, SC bao hoạt dịch, SC không phân loại được.

Năm 2003, Bệnh viện K phân loại 144 UTPM ngoại vi thấy ung thư mô thần kinh (u schwann ác, sarcôm xơ thần kinh, u nguyên bào thần kinh) chiếm 31,2%; sarcôm cơ vân 13,5%; sarcôm bao hoạt dịch 11,3%; sarcôm xơ bì 5,7%, sarcôm mỡ 5,7%, sarcôm xơ 5%; sarcôm mạch máu 3,5%; sarcôm nang mô mềm 1,4%.

Để chẩn đoán UTPM phải dựa vào biểu hiện lâm sàng và sinh thiết u làm xét nghiệm mô bệnh học. Nhiều trường hợp phải nhuộm hóa mô miễn dịch để chẩn đoán chính xác.

Do vậy, vấn đề bà Xuân quan tâm, đề nghị bà mang kết quả Giải phẫu bệnh và bản phô tô Bệnh án hoặc Giấy ra viện của bà (khi bà đi điều trị tại bệnh viện đã chẩn đoán mắc bệnh ung thư  đại tràng) đến Hội đồng Giám định y khoa nơi bà đang sinh sống để được xem xét và trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn

Từ khóa: xác định , phơi nhiễm , chất độc , tổ chức , chống , ung thư , giám định , thương tật , giải phẫu