(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của bà Bùi Thị Ngát (Ninh Bình), trong Thông tư số 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng có quy định nhóm 2 phục vụ công tác đổ bê tông, làm móng; còn nhóm 5 là gia công, lắp dựng cấu kiện thép, bê tông đúc sẵn. Bà Ngát hỏi, công việc đổ bê tông đúc sẵn thì thuộc nhóm 2 hay nhóm 5?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng quy định đơn giá ngày công công tác bê tông trong nhóm 2 và nhóm 5 như sau:

Nhóm 2: Các công tác phục vụ đổ bê tông, làm móng trong các loại công trình (trừ công trình giao thông);

Nhóm 5: Lắp dựng bê tông đúc sẵn.

Như vậy, trường hợp đơn giá đổ bê tông đúc sẵn thì đơn giá ngày công thuộc nhóm 2.

Chinhphu.vn