(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Văn Cương, làm việc tại Công ty Nhật Cường (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xác định giá đất khi doanh nghiệp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Công ty Nhật Cường (TP. Hồ Chí Minh) đang thuê đất của Nhà nước thời gian 50 năm theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm. Công ty đã ứng tiền đền bù, giải phóng mặt bằng và được xác định giá đất bằng phương pháp hệ số vào thời điểm ngày 1/1/2015.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã xác định thời gian hoàn thành nghĩa vụ trả tiền thuê đất bằng cách trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất là 35 năm. Đồng thời, Công ty cũng được Cục Thuế ban hànhquyết định ưu đãi miễn tiền thuê đất 11 năm.

Nay, Công ty có kế hoạch chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Đại diện Công ty, ông Nguyễn Văn Cương hỏi, giá đất để tính trả tiền thuê đất một lần cũng là giá đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất có đúng không? 

Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Theo quy định của Điều 56 Luật Đất đai 2013 thì:

"1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê".

Do đó, khi xác định đơn giá đất thì đơn vị tư vấn căn cứ vào điều kiện, mục đích sử dụng đất để đưa ra đơn giá cho khu đất theo giá thị trường.

Trường hợp trả tiền thuê đất hằng năm thì cũng xác định theo giá thị trường để tính ra đơn giá, đồng thời nhân với hệ số thuê đất của từng khu vực.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh áp dụng Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Chinhphu.vn