(Chinhphu.vn) - Bà Lý Thị Huyền (TP. Hà Nội) hỏi: Khi quyết định mua hồ sơ thầu, các nhà thầu muốn xem trước nội dung và các danh mục có trong hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu có được phép cho các nhà thầu xem trước hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 14  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc cho các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Theo đó, việc phát hành hồ sơ mời thầu được thực hiện theo quy định nêu trên, việc cho các nhà thầu xem trước hồ sơ mời thầu sau thời điểm phát hành không vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chinhphu.vn