(Chinhphu.vn) - Năm 2009, bà Đàm Thị Thuỷ trúng tuyển công chức và được phân công công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2013, vì lý do con nhỏ, bà Thuỷ làm đơn xin chuyển công tác về Văn phòng HĐND và UBND huyện Minh Long, là huyện nghèo.

Bà Thuỷ hỏi, bà có được hưởng trợ cấp lần đầu và phụ cấp chuyển vùng theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi trả lời như sau:

Bà Đàm Thị Thuỷ được phân công công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Mộ Đức từ năm 2009, đến năm 2013 vì lý do con nhỏ, cũng như có nguyện vọng về ở cùng gia đình; sinh sống, làm việc tại huyện Minh Long (bà Thuỷ có hộ khẩu tại huyện Minh Long), bà xin chuyển công tác và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, phân công công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Minh Long.

Văn phòng HĐND và UBND huyện Minh Long đóng trên địa bàn xã Long Hiệp, huyện Minh Long, là xã thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Theo đó, bà Thuỷ được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Đối với trợ cấp chuyển vùng theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì trường hợp bà Thuỷ không thuộc đối tượng áp dụng, vì bà Thuỷ xin chuyển công tác để ở cùng gia đình, sinh sống tại huyện Minh Long, không phải vì thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền phân công đi mà gia đình phải chuyển đi theo.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: trợ cấp lần đầu , phụ cấp chuyển vùng , huyện nghèo , 116/2010/NĐ-CP