(Chinhphu.vn) – Ông Lê Hồng Phong (Hải Phòng) có khoản vay sinh viên 1 triệu đồng khi còn học đại học. Ngày 6/8/2019, ông đã tất toán và bị vào nợ xấu nhóm 5. Hiện ông Phong không thể làm thẻ tín dụng ở công ty nào.

Ông Phong hỏi, lịch sử vay dưới 10 triệu đồng thì được xoá CIC thông tin có chính xác hay không, khi nào ông được xoá nợ nhóm 5?

Về vấn đề này, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 03/2013/TT-NHNN, thông tin lịch sử nợ xấu của khách hàng vay được CIC cung cấp trong thời gian tối đa 5 năm, kể từ ngày phát sinh cuối cùng.

Tuy nhiên, theo chính sách sản phẩm của CIC, trường hợp khách hàng có dư nợ dưới 10 triệu đồng để phát sinh nợ quá hạn/nợ xấu, CIC sẽ ngừng cung cấp thông tin lịch sử sau khi khách hàng thanh toán toàn bộ khoản vay.

Đối với trường hợp của ông Phong, hiện CIC đã cập nhật thông tin ông Phong thanh toán toàn bộ khoản nợ nhóm 5, số tiền 1 triệu đồng cho tổ chức tín dụng tại ngày 6/8/2019 nên CIC đã ngừng cung cấp lịch sử khoản nợ này trên các bản tin trả lời các tổ chức tín dụng tra cứu.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nợ xấu , tổ chức tín dụng , khoản vay , dư nợ