(Chinhphu.vn) – Trong hồ sơ thầu, tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

Theo phản ánh của ông Hoàng Minh (Hà Nội), phần chỉ dẫn nhà thầu Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định về tính hợp lệ của hàng hóa là tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

Khi tham dự thầu hàng hóa cung cấp thiết bị thông tin, có 1 nhà thầu chào thiết bị của hãng CISCO nhưng cột xuất xứ hàng hóa chào thầu là Trung Quốc/Mexico/Mỹ.

Ông Minh hỏi, nhà thầu ghi  xuất xứ như vậy có được đánh giá là chào thầu hàng hóa có xuất xứ rõ ràng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 5.1 Chương I Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tất cả các hàng hóa và dịch vụ liên quan được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

Theo đó, xuất xứ của hàng hóa do nhà thầu chào phải thể hiện được cụ thể quốc gia, vùng lãnh thổ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chào thầu , hàng hóa , xuất xứ , gói thầu mua sắm