(Chinhphu.vn) – Ông Lưu Văn Đức (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về chế độ trợ cấp đối với ông Lưu Văn Phú, bố đẻ ông Đức, có 9 năm 8 tháng tham gia trong Quân đội, được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương kháng chiến, nhưng chưa được hưởng chế độ.

Ông Phú sinh năm 1945, nhập ngũ tháng 4/1966 tại Sư đoàn 320, tỉnh Hải Dương, sau đó hành quân theo đường Trường Sơn vào chiến trường Tây Nguyên và đóng quân tại C2 – Tổng trại đoàn 75. Tháng 12/1975 ông Phú xuất ngũ về địa phương.

Ông Đức hỏi: Theo các quy định hiện hành thì bố đẻ ông có được hưởng chế độ gì không?

Về vấn đề trên, Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị trả lời như sau:

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị ngày 27/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

Theo Quyết định nêu trên, đối chiếu với quá trình công tác trong quân đội của ông Lưu Văn Phú, nếu ông Phú không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thì ông Phú thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo số năm thực tế công tác trong quân đội (từ tháng 4/1966 đến tháng 12/1975).

Cục Chính sách đề nghị ông Phú trực tiếp liên hệ với UBND phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc