(Chinhphu.vn) – Hôm nay 10/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị - Ảnh Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong thời gian tới là góp phần đảm bảo bài toán cân bằng năng lượng, phục vụ phát triển KT-XH đất nước.

Cân bằng năng lượng đang là vấn đề quan trọng trong bài toán cạnh tranh quốc gia, than cũng như các nguồn khoáng sản khác đang là đầu vào quan trọng của nền kinh tế và đứng trước nguy cơ thiếu hụt và cạn kiệt. Vì vậy, trong thời gian tới cần ưu tiên khoáng sản phục vụ nhu cầu phát triển trong nước.

Biểu dương kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như các công ty, đơn vị trực thuộc, Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi thành viên, người lao động trong ngành nhận thức rõ vai trò của nguồn tài nguyên, khoáng sản cũng như các thách thức, khó khăn để khắc phục, cải thiện hiệu quả, hiệu suất sản xuất kinh doanh, nâng cao sự đóng góp của Tập đoàn đối với nền kinh tế, với xã hội trong thời gian tới.

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn là việc thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo chủ trương chung và là giải pháp bao trùm để đổi mới quản lý, nâng cao hiệu suất các khâu.

Tăng cường các nguồn lực đầu tư, xây dựng các mô hình thu hút vốn từ bên ngoài, đổi mới tư duy, kêu gọi nguồn lực xã hội. Tập trung nguồn lực cho công tác chiến lược đánh giá, thăm dò, quy hoạch trữ lượng khoáng sản.

Tập trung ổn định sản lượng sản xuất các loại khoáng sản mới như luyện đồng, alumin, đặc biệt đảm bảo tiến độ dự án alumin.

Đẩy mạnh các dự án mỏ mới. Phối hợp tốt với các địa phương trong đấu tranh phòng chống khai thác trái phép, than thổ phỉ. 

Theo báo cáo của TKV, năm 2011 trong bối cảnh gặp nhiều tác động không thuận lợi từ thị trường trong nước và quốc tế, doanh thu sản xuất toàn Tập đoàn vẫn đạt trên 93.969 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm và tăng 16% so với năm trước. Trong đó, doanh thu tiêu thụ than đạt 60.173 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch, tăng 19% so với năm 2010.

Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 2.964 tỷ đồng, sản xuất tiêu thụ điện đạt 5.060 tỷ, vượt 10% so kế hoạch, tăng 28% so với năm 2010. Sản xuất cơ khí thực hiện đạt 3.165 tỷ  đồng, vượt 20% so với kế hoạch.

Trong điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, lượng than nguyên khai đạt 48,2 triệu tấn, đạt kế hoạch năm. Hiệu quả sản xuất kinh doanh với lợi nhuận 7.800 tỷ đồng, vượt kế hoạch, nộp ngân sách dự kiến 13.800 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2010. Tổng số lao động 138.000 người có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 7,8 triệu đ/người/tháng.

Trong năm 2011, Tập đoàn đã có bước tiến mới trong mở rộng đầu tư, cải tiến công tác quản lý, kỹ thuật, công nghệ. Các dự án bauxit –  nhôm đã thực hiện đạt tiến độ, dự kiến ra sản phẩm alumin vào cuối quý 2/2012. Đa số các dự án điện vận hành thương mại ổn định, đáp ứng tiến độ xây dựng đề ra. Các công ty than đã đưa thêm 4 lò sử dụng công nghệ giá thủy lực, hệ thống giám sát khí mỏ tự động, tăng tính cơ khí hóa trong hoạt động khai thác.

Tập đoàn cùng các đơn vị đã phối hợp với chính quyền, công an địa phương chấn chinh công tác quy hoạch, bảo vệ, xử lý trên 1.500 lượt hầm lò, điểm khai thác than trái phép tại các vùng, điểm nóng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác an toàn lao động, giảm mạnh số vụ/người chết vì tai nạn hầm lò.

Bước sang năm 2012, Tập đoàn đề ra mục tiêu nỗ lực thúc đẩy sản xuất, đổi mới quản lý, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, phần đầu doanh thu đạt 96,3 ngàn tỷ đồng, than tiêu thụ đạt 45,5 triệu tấn, tăng 1 triệu so với 2011, nộp ngân sách 15,2 ngàn tỷ đồng. 

Nguyên Linh

Trần Lê Tuấn