(Chinhphu.vn) - Năm 2013, TP Đà Nẵng phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 3,1 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm theo chuẩn mới còn 7,5%.

Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Trong 3 ngày (từ 4- 6/12), HĐND TP Đà Nẵng tập trung thảo luận, xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012 và kế hoạch năm 2013; nghe các báo cáo, tờ trình, kế hoạch của các cơ quan liên quan, thông qua các nghị quyết để triển khai thực hiện.

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết, năm 2011, tình hình kinh tế – xã hội có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, song TP Đà Nẵng vẫn duy trì được tăng trưởng cao.

Năm 2012, GDP trên địa bàn ước đạt 14.230 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2011. Trong đó, ngành dịch vụ ước tăng 13,7%, ngành công nghiệp – xây dựng ước tăng 7,1%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước tăng 14,8% (đạt 1,664 tỷ USD); thủy sản – nông – lâm tăng 3,4%.

Ngành du lịch, với nhiều sự kiện tổ chức trong năm 2012, đưa vào các đường bay quốc tế… đã thu hút hơn 2,7 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 2.608 tỷ đồng, tăng 36%.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn nên tổng thu ngân sách nhà nước không đạt 81,1% so với kế hoạch HĐND TP giao. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 26.843 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 2,84 vạn lao động.

Năm 2012, Đà Nẵng đã đẩy mạnh nhiều hoạt động an sinh xã hội như sửa chữa nâng cấp 600 nhà cho đối tượng chính sách; xử lý tình trạng xin ăn biến tướng; người mắc bệnh tâm thần đi lang thang; giúp đỡ thiếu niên hư và học sinh bỏ học; hỗ trợ cho hộ nghèo gạo, tiền điện, sửa chữa nhà, vay vốn sản xuất, nhờ đó đã giúp 5.854 hộ thoát nghèo.

Xác định năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn, TP Đà Nẵng tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, phục hồi tăng trưởng. Theo đó, phấn đấu tăng GDP 9,5-10%; ngành dịch vụ tăng 13,4-14%; công nghiệp – xây dựng tăng 7,5-8%; nông – lâm – thủy sản tăng 3-3,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 13-14%; giải quyết việc làm mới cho 3,1 vạn lao động; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm theo chuẩn mới còn 7,5%; …

Để đạt được mục tiêu đó, TP Đà Nẵng đưa ra các giải pháp như phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hồng Hạnh

Nguyễn THị Hồng Hạnh