(Chinhphu.vn) - Từ đầu năm 2013, bà Phạm Thanh Nhàn (ptnhan9986@...) đã được cơ quan mua bảo hiểm y tế cho đến hết năm, nơi đăng ký khám, chữa bệnh là một bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sắp tới bà Nhàn được phân công đi công tác tại tỉnh khác trong thời gian dài.

Bà Nhàn hỏi: Trường hợp của bà có được khám, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế khi đi công tác không? Khi sinh con, quyền lợi bảo hiểm y tế của bà có được đảm bảo không?

Vấn đề bà Nhàn hỏi, ông Lê Văn Phúc, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp như sau:

Theo khoản 2, Điều 6 Thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của người đó.

Như vậy, dù bà Nhàn được phân công đi công tác nơi khác ngoài TP. Hồ Chí Minh vẫn được khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tương đương ghi trên thẻ (ví dụ, nếu trên thẻ bảo hiểm y tế của bà Nhàn ghi nơi đăng ký ban đầu là bệnh viện quận Phú Nhuận thì sang tỉnh khác bà cũng được khám, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện hạng tương đương).

Khi đi khám, chữa bệnh, ngoài thẻ bảo hiểm y tế, bà Nhàn cần xuất trình thêm giấy công tác. Trong trường hợp sinh con, bà Nhàn cũng được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Thủ tục hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển tuyến khám chữa bệnh

>> Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm y tế khi sai lệch thông tin trên thẻ

>> Hướng dẫn thanh toán bảo hiểm y tế khi bị tai nạn giao thông