(Chinhphu.vn) – Bà Phan Thị Phượng (tỉnh Thái Bình) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp em gái bà Phượng có vi phạm quy định sinh một hoặc hai con của Pháp lệnh Dân số hay không.

Em gái bà Phượng là Đảng ủy viên của một xã, hiện em gái bà Phượng mang thai đứa con chung thứ hai, em rể bà Phượng đã có 1 con riêng. Theo thông tin bà Phượng được biết, em gái bà đã vi phạm quy định của Pháp lệnh Dân số, bởi em gái bà là đảng ủy viên.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Bộ Y tế) trả lời như sau:

Tại Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ về sửa đổi khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2101 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số quy định:

“6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.”

Theo thông tin bà Phượng cung cấp thì em gái bà chưa có con riêng, em rể bà đã có 1 con riêng. Như vậy, vợ chồng em bà đang mang thai đứa con chung thứ 2 là đúng với trường hợp tại Điểm a khoản 6 Điều 2 nêu trên, là một trong những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con của Pháp lệnh Dân số.

Theo quy định số 94/QĐ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Hướng dẫn số 11/HD/UBKTTW ngày 21/3/2008 của Ủy Ban kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 94/QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thì không có sự phân biệt giữa đảng viên thường với đảng ủy viên đối với các hành vi vi phạm pháp luật, cũng không có tình tiết tăng nặng đối với đảng ủy viên thực hiện quy định sinh một hoặc hai con.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (Bộ Y tế) đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

- Trường hợp đặc biệt được sinh con thứ ba

Trường hợp không vi phạm chính sách dân số

- Việc xử lý công chức vi phạm chính sách dân số

Giải đáp về việc sinh con khi kết hôn lần thứ 2