(Chinhphu.vn) - Ông Trần Hậu Minh (mauminh@...) hiện là giáo viên công tác tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 1/11/2012, mức phụ cấp thâm niên của ông Minh là 35%. Ngày 1/11/2013, ông Minh đủ thời gian tròn 1 năm để tăng phụ cấp thâm niên lên 36%.

Tuy nhiên cũng đúng ngày này, ông Minh có quyết định nghỉ hưu nên không được tăng phụ cấp thâm niên mà giữ y mức cũ là 35%. Ông Minh muốn biết cách tính như vậy có đúng không?

Về trường hợp ông Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến ngày 1/11/2013, ông Minh “đủ thời gian tròn 1 năm để tăng phụ cấp thâm niên”. Tuy nhiên, ngày nghỉ hưu của ông cũng là ngày 1/11/2013 nên ông được hưởng lương và tham gia đóng bảo hiểm xã hội hết tháng 10/2013.

Trong lương tháng 10/2013 của ông Minh có mức thâm niên là 35% (và mức phụ cấp thâm niên tham gia đóng bảo hiểm xã hội của tháng 10/2013 là 35%). Do vậy, theo nguyên tắc đóng - hưởng thì khi tính lương hưu theo mức 35% của phụ cấp thâm niên là đúng với quy định hiện hành.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Phụ cấp thâm niên nhà giáo khi nghỉ việc

- Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên

- Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Về cộng thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

trần thu hằng