(Chinhphu.vn) - Vợ ông Nguyễn Tuấn Sâm (tuansamsgbg@...) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 7/2011 đến tháng 3/2013. Giữa tháng 4/2013 vợ ông nghỉ việc vì mang thai, dự kiến sinh vào tháng 12/2013. Ông Sâm hỏi, trường hợp vợ ông có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Sâm như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2, Điều 28 Luật BHXH và khoản 1, Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn tại điểm 1, Mục II Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH như sau:

- Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp vợ ông Nguyễn Tuấn Sâm, tham gia BHXH từ tháng 7/2011 đến tháng 3/2013. Tháng 4/2013 vợ ông nghỉ việc vì mang thai. Dự kiến sinh con vào tháng 12/2013.

- Nếu vợ ông Sâm sinh con trước ngày 15/12/2013, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013, mà trong khoảng thời gian này vợ ông Sâm đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 12/2012 đến tháng 11/2013), vợ ông Sâm mới đóng BHXH đủ  4 tháng (tháng 12/2012, tháng 1/2013, tháng 2/2013, tháng 3/2013) do đó không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

- Nếu vợ ông Sâm sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng12/2013, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013, mà trong khoảng thời gian này vợ ông Sâm đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Nhưng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013), vợ ông Sâm mới đóng BHXH đủ 3 tháng (tháng 1/2013, tháng 2/2013, tháng 3/2013) do đó không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Tính thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

- Chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản

- Đóng BHXH 6 tháng, được hưởng trợ cấp thai sản

- Nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

- Quy định về hợp đồng lao động và chế độ thai sản

- Chế độ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản

- Trường hợp nghỉ thai sản 6 tháng

Trường hợp nào đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản?